Vælg en side
123a

Arbejdsmarkedet har, som så meget andet, lidt under den corona-pandemi, der har hærget hele verden siden starten af 2020. 

Krisen er heller ikke gået Danmark forbi; i starten af pandemien kunne Beskæftigelsesministeriet konstatere, at der var 50.000 flere ledige siden starten af pandemien. Men det lysner – genåbningen af landet har nemlig resulteret i, at mange af de ledige igen er kommet i job. 

 Hårdt arbejde

Et helende samfund

Vaccinerne flyver af hylderne, og livet begynder at blive normalt igen. Restauranterne mangler tjenere, supermarkederne mangler lagerarbejdere og så videre. De ledige bliver sat i gang så hurtigt, som det er muligt. 

Men det betyder selvfølgelig ikke, at ledigheden helt er forsvundet i Danmark. Det er til trods for, at det fx rapporteres, at der mangler chauffører i den offentlige transport. Men det kræver altså en uddannelse. 

Her kommer AMU-kurser ind i billedet. De tilbydes på jobcentre til ledige, både faglærte og ufaglærte. Det kan du læse mere om her.

Hvad er et AMU-kursus?

AMU er en forkortelse for arbejdsmarkedsuddannelser og er tiltænkt de, der ønsker kvalifikationer og kompetencer indenfor specifikke erhverv. Kurserne er forholdsvist korte og er skræddersyede til en bred vifte af jobfunktioner. Således har de altid til formål at forberede deltagerne til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet. 

Kurserne tilpasses det danske arbejdsmarked, så deltagerne kun tillærer sig de kompetencer, der efterspørges. Herved forberedes deltagerne på det evigt foranderlige arbejdsmarked og får de rette kvalifikationer hertil. 

Denne omskiftelige tilgang betyder også, at der eksisterer et bredt udvalg af AMU-kurser indenfor et væld af brancher. Kurserne er delt op på 12 områder, der så vidt muligt forsøger at dække hele det danske arbejdsmarked og dets behov.

Igangværende kursus

Adgangskrav og andet praktisk

Da kurserne er tiltænkt de faglærte og ufaglærte, udbydes de umiddelbart kun til videreuddannede mod fuld deltagerbetaling. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at videreuddannede ikke er velkomne. Deltagerne skal være enten bosiddende i eller arbejde i Danmark. Du kan blive bedt om at skulle tage en sprogtest på det sprog, der undervises i for at sikre, at alle deltagere kan følge med i undervisningen på ligelig fod. 

Dog tilbydes der også kurser på andre sprog end dansk. Nogle kurser undervises også på en kombination af dansk og et andet sprog, for tillige at hjælpe deltagerne med deres sproglige kompetencer indenfor det danske sproglag, da det ellers godt kan blive en udfordring på arbejdsmarkedet. 

Nu ved du lidt mere om AMU-kurser, hvad de kan tilbyde og hvem, der kan tage dem. Har denne artikel fristet dig til at lære mere? Det danske arbejdsmarked mangler altid engagerede medarbejdere. Hvis du skal være den næste, så er det da bare med at komme i gang med at ansøge!