Vælg en side
123a

Hvis du har tagrender, er det nødvendigt, at du sørger for at rense dem jævnligt. Kun på den måde kan du sikre dig, at de har en lang holdbarhed. Hvis ikke du får renset dine tagrender, risikerer du, at de bliver overfyldte. En overfyldt tagrende kan i værste tilfælde føre til skader på både bygning, tag og fundament. Derfor er det altid en god idé med en rensning af tagrender Helsingør.

Risici ved overfyldte tagrender

Hvis du ikke får tømt og renset dine tagrender, risikerer du som nævnt, at de bliver overfyldte. Når en tagrende bliver overfyldt kan det forårsage råd i tagkonstruktionen. Ligesådan risikerer du over, at det fører til skade på både taget og bygningen. I de helt grelle tilfælde bliver fundamentet også skadet. Derfor kan det godt betale sige at bruge penge på en grundig og professionel rensning af dine tagrender.

tagrenderensning

Dit forsikringsselskab kan formentlig ikke hjælpe dig

En anden god grund til at få renset dine tagrender jævnligt er, at dit forsikringsselskab højest sandsynligt ikke dækker skader, der skyldes overfyldte tagrender. De fleste forsikringsselskaber garderer sig nemlig mod disse skader i forsikringspolicen. Derfor kan du ende med en meget dyr regning, hvis de overfyldte tagrender fører til skade på din bolig. I så fald ville det have været langt billigere at få renset dine tagrender i stedet. 

Sørg for dokumentation af rensningen

Det er altid en tillidssag, når du skal have enten rengøring eller håndværker til din bolig. Især med tagrender, er det en tillidssag, fordi du ikke kan se med det blotte øje, om rensningen er blevet udført korrekt og tilfredsstillende. 

Derfor tilbyder flere firmaer også at levere billeddokumentation for deres arbejde. Det kan de gøre, fordi der er et kamera installeret på den støvsuger, som de bruger til at rense din tagrende med. På den måde kan du selv se resultatet af deres arbejde. Sagt med andre ord kan du altså se, hvad du har betalt for.

Hvis du ikke er tilfreds med rensningen

Når rensningen bliver billeddokumenteret, har du også bedre mulighed for at komme med rettelser, hvis nu du ønsker noget gjort anderledes. Det er en anden god grund til at vælge et tagrenderensningsfirma, der anvender kameraer. Derudover er det også en garanti for, at firmaet ikke har ødelagt tagrenden under deres job. Det øger uden tvivl tilliden mellem dig og firmaet markant. 

rens af tagrende

Vedligeholdte tagrender gør boligen nemmere at sælge

En tredje god grund til at få dine tagrender renset er, at det gør boligen nemmere at sælge. Hvis din bolig har utætte tagrender eller nedløbssystemer, vil det føre til en såkaldt K3 fejl i boligens tilstandsrapport. Det kan betyde, at køber vil have et afslag i prisen. Eller måske slet ikke have boligen.